Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

PF 2022

 

Milé kolegyně, milí kolegové, v tomto předvánočním čase Vám přejeme klid, pevné zdraví, rodinnou pohodu a nalezení cesty, si i v tom špatném co máme za sebou najit kus dobrého. Těšíme se na další spolupráci v roce 2022.

Jednání Předsednictva OS TOK

Dosavadní epidemiologická situace byla složitá a na jednáních Předsednictva OS TOK jsme se, i když mnohdy s obtížemi, přesto setkávali. Neodkladné záležitosti byly projednávány formou per rollam.
Stěžejními body jednání mimo jiné byly vždy jednak aktuální informace o ekonomických dopadech, které přinesla pandemie covidu -19 do odvětví TOK průmyslu, dále vnitrosvazové záležitosti a v neposlední řadě nelehké vyjednávání KSVS na rok 2022, kde dosud stále zůstává otevřený bod týkající se výše mzdového nárůstu.
Vědomi si stále ještě neklidné doby, rozhodlo Předsednictvo OS TOK o svolání Plenární schůze OS TOK.
Predikce pravděpodobného budoucího vývoje epidemie není v současné době příliš optimistická, ale pokud situace dovolí konání větších akcí, uskuteční se 5. Plenární schůze OS TOK dne 1. prosince 2021 od 10.00 hodin v hotelu Olšanka v Praze.

KSVS na rok 2021 podepsána

Podpisem KSVS pro rok 2021 bylo završeno velmi náročné a dlouhé kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory v odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.
Vzhledem k současné pandemické situaci byl akt podpisu tohoto dokumentu uskutečňován korespondenčně.
Sken originálu KSVS opatřeného podpisy zástupců obou jednacích stran jsme obdrželi až dne 9. 3. 2021 a pro potřebu organizací ihned zveřejňujeme na webových stránkách OS TOK.

Kolektivní smlouva na rok 2021 ke stažení zde.

Mimořádná porada zaměstnanců OS TOK

V úterý 23. února 2021 se při striktním dodržení platných epidemických opatření, konala v sídle odborového svazu v Praze, letošní první pracovní porada zaměstnanců OS TOK. Jednání bylo zaměřeno na aktuální vývoj pandemické situace a jejím ekonomickém dopadu na textilní firmy a dále na bezpečné pracovní prostředí v textilních provozech v době koronaviru. Hlavním tématem bylo projednání zásadních vnitrosvazových záležitosti. Krizové vládní opatření nám dosud neumožňuje konání hromadných akcí.