Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Zaměstnavatelé a odbory v textilním průmyslu jednali o společných prioritách

O společných prioritách a spolupráci jednali dne 27. 1. 2016 v Domě odborů v Praze zástupci Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Jednání se zúčastnil rovněž předseda Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Zdeněk Heller, místopředseda OS TOK Miloš Konečný a regionální pracovník Zdeněk Frýbort.

Představitelé ATOK v čele s výkonným ředitelem Jiřím Česalem (třetí zleva) jednají s odboráři o možnostech další spolupráce

Lázně Velichovky

Vážení členové OS TOK, na základě schválení 9. Plenární schůze našeho odborového svazu ze dne 9. 12. 2017 jsme pro Vás zajistili rekondiční pobyty v lázních Velichovky.
Na základě schválené smlouvy uvádíme níže následující informace a pokyny.

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016

Do sekce OS TOK / Dokumenty byla přidána KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2016, byla podepsána dne 17. 12. 2015 ve vzdělávacím a informačním centru hotelu VEBA v Broumově. Za Odborový svaz smlouvu podepsal předseda pan Zdeněk Heller, za ATOK president Ing. Josef Novák.

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

U příležitosti Roku průmyslu a odborného vzdělávání a 25. výročí ATOK,
uspořádala Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu,
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v budově Senátu PČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P ČR MUDr. Přemysla Sobotky
výroční konferenci na téma:
"Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích"

Za OS TOK přijali pozvání: Zdeněk Heller, Miloš Konečný, Miroslava Palečková, JUDr. Alena Plhová, JUDr. Olga Hološová.

Vzdělávací seminář na Maxově

V rámci projektu „ Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu“, který by zahájen 1. 8. 2015 a bude ukončen 31. 12. 2015, se uskutečnil dne 26.10. 2015 ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, seminář na téma „Evidence odborových organizací a organizace zaměstnavatelů“.

Seminář byl lektorsky zajištěn, na základě požadavku OS TOK, místopředsedou ČMKOS JUDr. Vítem Samkem. Tento seminář byl určen zejména pro členy pléna OS TOK – funkcionáře odborových organizací.

1. setkání mladých odborářů OS TOK na Maxově

Ve dnech 8. – 9. října 2015 se ve školicím a rekreačním středisku OS TOK MAXOV uskutečnilo 1. setkání mladých členů - odborářů v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu Čech a Moravy.

Po úvodním vystoupení statutárních zástupců OS TOK, kdy účastníci byli informováni o významu odborů a činnosti svazu, shlédli prezentaci předsedy POO Veba, týkající se činnosti Rady mladých ČMKOS.

 Pro mladé členy OS TOK byl dále připraven zajímavý program. Prohlídka zámku v Zákupech a exkurze v tradiční sklárně v Lindavě. Závěrem proběhlo společné vyhodnocení celé akce a jak vyplynulo ze vzájemné diskuze, setkání bylo ze strany účastníků velice kladně hodnoceno což je příslibem pro možné ustavení Rady mladých OS TOK a její budoucí samostatnou činnost.