Dokumenty

Dokumenty IX. sjezdu Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022

Sdělení MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2022

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 2020
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2020.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 2019
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2019.
Dokumenty VIII. sjezdu Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2018.
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2017.
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016.
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2014
KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2013
ŽÁDANKA DOLOŽENÍ ČLENSTVÍ PRO POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI
ŽÁDANKA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ PRO ČLENY ČMKOS
Přihláška do ZF
Žádost o podporu rozšířeného plnění ze zajišťovacího fondu (odborové organizace, které odvádějí dobrovolný příspěvek) formát DOCX     formát PDF
Žádost o podporu základního plnění ze zajišťovacího fondu (odborové organizace, které neodvádějí dobrovolný příspěvek) formát DOCX     formát PDF
Přihláška na seminář