Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2022 a 2023

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2022 a 2023
2022 2023
10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Předchozí měsíc = 100 98,6 101,2 100,0 106,0 100,6 100,1 99,8 100,3 100,3 100,5 100,2 99,3
Stej.obd.min.roku = 100 115,1 116,2 115,8 117,5 116,7 115,0 112,7 111,1 109,7 108,8 108,5 106,9
Průměr roku 2015 = 100 136,5 138,1 138,1 146,4 147,3 147,5 147,2 147,6 148,1 148,8 149,1 148,0
Prosinec 2021 = 100 114,4 115,7 115,7 122,7 123,4 123,6 123,4 123,7 124,1 124,7 125,0
Roční klouzavý průměr 113,5 114,4 115,1 115,7 116,2 116,4 116,2 115,8 115,1 114,3 113,6 112,7

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2023
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 116,4 111,2 113,8 108,1 111,9


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, září 2023 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem