Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

VIII. Sjezd OS TOK

se uskutečnil ve dnech 8. a 9. prosince 2017 v největším kongresovém hotelu v Evropě - TOP HOTEL Praha.
  
Sjezd OS TOK je nejvyšším orgánem svazu.
Zhodnotil činnost svazu za období od posledního VII. Sjezdu a schválil Program OS TOK a úpravy Stanov OS TOK na příštích 5 let.
Schválením dalších zásadních dokumentů vytyčil směr a strategii činnosti svazu pro volební období 2018 - 2022.
Zvolil statutární zástupce, kteří budou v následujícím období naplňovat závěry a usnesení VIII. Sjezdu OS TOK.
Význam VIII. Sjezdu OS TOK podtrhla i přítomnost a vystoupení řady vzácných hostů.

3. setkání mladých členů OS TOK

Zástupci Rady mladých POO OS TOK Stap Vilémov uspořádali dne 28.10.2017
Malý bowlingový turnaj se zajímavým doprovodným programem.
Setkání bylo zahájeno prohlídkou zámku ve Šluknově kde právě probíhala Výstava tkaných etiket, znaků, obrázků, záložek do knih a kalendářů Herberta Köglera. Program setkání pokračoval exkurzi firmy STAP a.s. Od 14 hodin byl zahájen samotný bowlingový turnaj.

Na zámku byli všichni přítomní podle slovanského zvyku uvítáni chlebem a solí.

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY OS TOK!!!

Od 1. 11. 2017 nastoupil na ČMKOS Mgr. Jakub Barták do pozice právníka zastupujícího oblast Střední Čechy, České Budějovice a Plzeň v rámci Právního poradenství pro členy ČMKOS. V této souvislosti byly upraveny úřední hodiny právníků a Vedením ČMKOS schváleny v Zásadách pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS.

viz odkaz - Právní poradenství pro členy ČMKOS na rok 2017 (úřední hodiny)

Mezinárodní konference „Perspektivy sociální ochrany zaměstnanců v Evropě“

Na základě naplňování cílů projektu ČMKOS „ § 320a - Průmysl, vzdělání, práce, společnost 4.0 se dne 10. 11. 2017 v hotelu Olšanka v Praze uskutečnila Mezinárodní konference. Konference se zúčastnili zástupci OS TOK ve složení JUDr. A. Plhová, Bc. V. Dimová, M. Janská, J. Zdvihalová, Bc. Z. Dobiáš a V. Skořepa.