Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Závěrečná konference k výsledkům a závěrům projektu

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Výstavní sál, hotel Olšanka, Praha 3, 19. 5 .2022

 

Moderátoři konference     Mgr. Jakub Žákavec, PhD., MBA               Představení projektu
                                                       PhDr. Petra Rohlíková, PhD.                   Ing. Stanislav Sedláček, ATOK
                                                       Mgr. et MgA. Martin Sedláček                 Bc. Ondřej Habart, OS TOK

Volební obvody

V první polovině dubna 2022 se po dlouhé covidové odmlce uskutečnila setkání předsedů POO, ZO, MOO OS TOK ve volebních obvodech. Účastníci jednání byli statutárními zástupci informováni o činnosti OS TOK za uplynulé období. Dále byla řešena problematika BOZP a nové povinnosti všech odborových organizací od 1. 1. 2023.

Přítomní předsedové odborových organizací v následné diskuzi hovořili s výsledcích kolektivního vyjednávání na úrovni jednotlivých textilních firem.