Zasedání Východního regionu industriAll Europe 21-23.11.2022

Zasedání Východního regionu industriAll Europe 21-23.11.2022
Hotel Sorea Regia, Královské údolie v Bratislavě


Jednání byl přítomen generální tajemník
industriAll Europe – Luc Triangle - (vlevo)

Referát za IOZ podává předsedkyně IOZ
JUDr. Marta Brodzianska

Část české delegace

Ostatní účastníci zasedání