IX. SJEZD Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

IX. SJEZD Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy, který probíhal ve dnech 21. a 22. dubna 2023 určil program a schválil zásadní dokumenty pro příští pětileté volební období. Sjezd zároveň zvolil nové vedení a Revizní komisi odborového svazu. Předsedou byl zvolen pan Ondřej Habart, místopředsedkyní paní Zuzana Doboszová a předsedkyní Revizní komise paní Vlastimila Bezděková.